• 0
Prekės išvaizda gali skirtis nuo matomos nuotraukoje.
0 Atsiliepimai

Ben‘s 30 repelentas 100 ml

Medicinos priemonė
Priemonė nuo uodų ir erkių.
4,86
Internetinės vaistinės prekių kainos gali skirtis nuo prekių kainų vaistinėse.
Kiekis pakuotėje: 1
Aprašymas

19 produktų tipas. Repelentai. Repelentas skirtas neprofesionaliajam naudojimui buityje. Viduje ir lauke. Tiesiogiai ant odos.

Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti tik originalioje pakuotėje.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamoje patalpoje. Turinį arba talpyklą išmesti vadovaujantis vietiniais galiojančiais teisės aktais.

Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto, vandens. Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Laikyti originalioje talpykloje.

HDPE arba PET plastikinis buteliukas su purškiklio dozatoriumi, kurio tūris 30 arba 100 ml.

Pagaminimo data, Partijos Nr.: žr. ant pakuotės.

Gamintojas: Tender Corporation, 944 Industrial Park Road, Littleton NH 03561, USA (JAV).

Importuotojas: UAB “Litfas”, Vytauto g. 6, LT - 55175, Jonava, tel. (8 37) 330664, faks. (8 37) 330899.

Skaityti daugiau
Naudojimas

Purškiamas skystis naudojamas tiesiai ant žmogaus odos.

Purškiamas repelentas skirtas naudoti tiesiogiai ant odos. Naudojant 0,80 mg produkto vienam kvadratiniam odos centimetrui (1 cm2) (atitinka 0,24 mg DEET/cm2). Produktas yra efektyvus iki 5 val. prieš uodus ir iki 4,5 val. prieš erkes. Didţiausias leistinas produkto papurškimų skaičius per dieną: suaugusiems – 58 kartai, vaikams vyresniems nei 12 m. – 23 kartai, 3-12 m. vaikams – 9 kartai.

Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Produktą naudoti kartą į dieną. Vengti produkto kontakto su veidu, burna ir akimis. Nepurkšti ant veido. Neįkvėpti. 3-12 metų vaikams produktu padengti veidą, kaklą, apatines kojų dalis, viršutines pėdų dalis, o likusi kūno dalis turi būti uždengta drabužiais. Panaudojus repelento ir grįžus iš lauko, produktu išpurkštas vietas gerai nuplauti su vandeniu ir muilu. Vaikams iki 12 metų produkto netepti ant rankų. Naudojant produktą jo netaškyti, neleisti patekti ant žemės. Rekomenduotina, kad apsaugai nuo geliančių vabzdžių, atviros kūno vietos, kurios nebuvo išpurkštos produktu, būtų dengiamos drabužiais. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4,5 val prieš erkes. Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje saugioje vietoje. Produktu neužteršti maisto, gėrimų, pašarų.

Įkvėpus produkto, išeiti į gerai vėdinamą patalpą, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu, esant poveikiui, kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, su savimi turėti produkto pakuotę arba etiketę. Patekus ant jautresnės odos, gali sukelti dirginimą. Esant dirginimui, tas vietas gausiai plauti vandeniu su muilu. 

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto, vandens. Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos.

Skaityti daugiau
Sudėtis

Veiklioji medžiaga – N,N-dietil-m-toluamidas, CAS Nr. 134-62-3 EB Nr. 205-149-7.

Skaityti daugiau
Papildoma informacija
Prekinis ženklasBENS - 30
Kiekis pakuotėje1
Susiję straipsniai
Likutis vaistinėse